Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

Λούτσιο Κολέτι - Για το νεαρό Μαρξ (εκδ. Οδυσσέας)

Λούτσιο Κολέτι - Για το νεαρό Μαρξ (εκδ. Οδυσσέας)
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟFREE photo hosting by Fih.gr
Μια ολόκληρη γενιά θεωρητικών του μαρξισμού δεν γνώ­ριζε σχεδόν τίποτε (χωρίς αυτό να είναι δικό τους λάθος) για τα νεανικά φιλοσοφικά γραφτά του Μαρξ. Είναι α­ναγκαίο να το θυμόμαστε αυτό αν θέλουμε να καταλάβουμε ένα στοιχείο αποφασιστικής σημασίας. Ή πρώτη γενιά των μαρξιστών προσέγγισε το Μαρξ μέσα από το «Κεφάλαιο» και τα άλλα δημοσιευμένα έργα του (κυρίως οικονομικά, Ιστορικά ή πολιτικά) και δεν μπόρεσε να κατανοήσει εντε­λώς το προγενέστερο φιλοσοφικό υπόβαθρο που τα στήριζε. Δεν μπορούσαν να ξέρουν τους λόγους, φιλοσοφικούς όσο και πρακτικούς, που οδήγησαν το Μαρξ να εγκαταλείψει τη φιλοσοφία ύστερα από την απομάκρυνση του από τον Χέ­γκελ και το Φόυερμπαχ για να αφοσιωθεί στην ανάλυση της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας, αντί να συνεχί­σει με τη συγγραφή μιας προσωπικής του φιλοσοφικής δια­τριβής. Τα λίγα διαθέσιμα κείμενα για το θέμα αυτό, όπως oι «θέσεις για το Φόυερμπαχ», ο Πρόλογος στην «Κριτική της πολιτικής οικονομίας» και ο Επίλογος στη δεύτερη έκδοση του πρώτου τόμου του «Κεφαλαίου», από μόνα τους ήταν ανεπαρκή για το σκοπό αυτό.
Λούτσιο Κολέτι - Μετάφραση : Πέτρος Παπασαραντόπουλος
Για το νεαρό Μαρξ – Διαβάστε το

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου